Inštitut za strateške rešitve
Spomladanska napoved Evropske komisije za Črno goro in Hrvaško manj, za Srbijo pa bolj optimistična
4. maja 2016 / 10:00

Evropska komisija v svoji spomladanski napovedi, ki je bila objavljena 3. maja, kot glavna tveganja, ki bi lahko ogrozila makroekonomsko stabilnost Srbije, izpostavlja naraščajoče obresti za odplačilo dolga, indeksacijo pokojnin in plač ter morebitne zamude pri reformi javne uprave in prestrukturiranju državnih podjetij. Evropska komisija v svoji spomladanski napovedi opozarja, da glavna tveganja za vzdržnost hrvaških javnih financ predstavljajo kolektivna pogajanja o plačah v javnem sektorju, negotovosti glede učinkov pretvorbe posojil iz švicarskih frankov v hrvaške kune ter morebitna klasifikacija izdatkov za investicije v državnih podjetjih pod državni dolg. Na področju črnogorskih javnih financ v letu 2016 pa Evropska komisija glavna tveganja vidi v parlamentarnih volitvah in predvolilnih obljubah, ki so se že odrazile v povečanju pokojnin, socialnih transferjev in plač v javnem sektorju, volitve pa bi prav tako lahko zavrle sprejem nujnih reform za stabilizacijo javnih financ.

BDP

Po spomladanski napovedi Evropske komisije bo med analiziranimi državami v letu 2016 najvišjo rast BDP v letu 2016 zabeležila Črna gora (3,6 %), sledila ji bo Srbija z 2 % gospodarsko rastjo, na zadnje mesto pa se je uvrstila Hrvaška (1,8 %).

Graf 1: Gibanje BDP v analiziranih državah med letom 2015 in 2017 (v %)


Screenshot 2016-05-04 10.55.16

Zasebna potrošnja

Po spomladanski napovedi Evropske komisije bo med analiziranimi državami v letu 2016 najvišjo rast zasebne potrošnje zabeležila Črna gora (1,9 %), sledila ji bo Hrvaška s 1,7 % stopnjo rast zasebne potrošnje, na zadnje mesto pa se bo uvrstila Srbija z 0,5 % stopnjo rast zasebne potrošnje.

Graf 2: Gibanje zasebne potrošnje v analiziranih državah med letom 2015 in 2017 (v %)

Screenshot 2016-05-04 10.55.20

Stopnja brezposelnosti

Po spomladanski napovedi Evropske komisije bo med analiziranimi državami v letu 2016 najnižjo stopnjo brezposelnosti zabeležila Hrvaška (15,5 %), sledila ji bo Srbija z 17 % stopnjo brezposelnosti, najvišjo stopnjo brezposelnosti pa bo zabeležila Črna gora (17,1 %).

Graf 3: Gibanje stopnje brezposelnosti v analiziranih državah med letom 2015 in 2017 (v %)

Screenshot 2016-05-04 10.55.23

Stopnja inflacije

Po spomladanski napovedi Evropske komisije bo med analiziranimi državami v letu 2016 najnižjo stopnjo inflacije zabeležila Hrvaška (-0,6 %), sledila ji bo Črna gora z 1,5 % stopnjo inflacije, najvišjo stopnjo inflacije pa bo zabeležila Srbija (1,6 %).

Graf 4: Gibanje stopnje inflacije v analiziranih državah med letom 2015 in 2017 (v %)

Screenshot 2016-05-04 10.55.26

Proračunski saldo

Po spomladanski napovedi Evropske komisije bo med analiziranimi državami v letu 2016 največji proračunski primanjkljaj zabeležila Črna gora (-6,2 %), sledila ji bo Srbija z 3,1 % proračunskim primanjkljajem, najnižji proračunski primanjkljaj pa bo zabeležila Hrvaška (-2,7 %).

Graf 5: Gibanje proračunskega salda v analiziranih državah med letom 2015 in 2017 (v % BDP)

Screenshot 2016-05-04 10.55.29

Javni dolg

Po spomladanski napovedi Evropske komisije bo med analiziranimi državami v letu 2016 najvišji javni dolg zabeležila Hrvaška (87,6%), sledila ji bo Srbija z 78,6 % javnim dolgom, najnižji javni dolg pa bo zabeležila Črna gora (70,7%).

Graf 6: Gibanje javnega dolga v analiziranih državah med letom 2015 in 2017 (v % BDP)

 Screenshot 2016-05-04 10.55.32

ZNAČKE / / / / / / / /