Inštitut za strateške rešitve
Staranje prebivalstva ni zgolj izziv, je tudi priložnost
8. decembra 2017 / 14:40

V sredo, 6. decembra 2017, je Inštitut za strateške rešitve v sodelovanju s Slovenskim zavarovalnim združenjem v Hotelu Slon predstavil publikacijo Priložnosti demografskih izzivov. Projekt so izpeljali v okviru platforme Izzivi prihodnosti. V sklopu dogodka je potekal tudi pogovor o demografskih izzivih v Sloveniji. O demografskih trendih so razpravljali dr. Alenka Oven, direktorica Inštituta za dolgotrajno oskrbo, Borut Jamnik, predsednik uprave Modre zavarovalnice in mag. Boštjan Vasle, direktor Urada RS za makroekonomske analize in razvoj. Vsi udeleženci pogovora so se strinjali, da je staranje prebivalstva velik izziv, a da še ni prepozno, da demografske izzive spremenimo v priložnost.

Pogovor je vodil direktor Inštituta za strateške rešitve gospod Tine Kračun, ki je v svojem uvodnem nagovoru poudaril, da je z demografskimi trendi povezanih mnogo negotovosti in skrbi, a je ob tem poudaril, da staranje prebivalstva ni izziv prihodnosti, ampak izziv sedanjosti. “Od nas je odvisno, če in kako bomo izkoristili številne priložnosti dolgožive družbe za nadaljnji razvoj in gospodarsko rast,” je še poudaril gospod Kračun. Mag. Maja Krumberger, direktorica Slovenskega zavarovalnega združenja, je k temu pristavila, da je “tovrstne izzive treba prepoznati, o njih razpravljati, iskati rešitve in jih pravilno usmerjati. Prav to pa je cilj izdane publikacije, saj nas usmerja v smeri priložnosti za posameznika in družbo kot celoto.”

Današnji dogodek je bil namenjen predstavitvi publikacije Priložnosti demografskih izzivov, ki med drugim bralcu predstavlja štiri scenarije povezane z demografskimi izzivi – Sodelovanje, Strah, Priložnost in Prikrajšanost. Vsak izmed njih nosi svoje sporočilo in zgodbo, ki bralcu na svoj način predstavljata upe in strahove, ki jih imamo Slovenci, ko beseda nanese na tretje življenjsko obdobje.

Ob predstavitvi publikacije so organizatorji pripravili tudi pogovor s strokovnjaki z različnih področij. Mag. Boštjan Vasle je izpostavil, da je problem demografije večplasten. “Gre za prešibko zavedanje, kaj demografske spremembe pomenijo. Dotikajo se vseh področij našega življenja in vseh generacij. Premalo se zavedamo obsega problema in vseh posledic, ki ga staranje prebivalstva prinaša.”

Borut Jamnik iz Modre zavarovalnice je nadaljeval z ugotovitvijo, da se Slovenija trenutno nahaja v kompleksnem obdobju.”Mislim, da bomo z modernimi pristopi našli način, da sredstva uporabimo in uredimo kvalitetno življenje. Verjamem v pozitivne scenarije. Ne podaljšuje se nekvalitetno življenje, podaljšuje se starost ljudi, ti pa živijo kvalitetno.”

Dr. Alenka Oven je k temu dodala: “Strah ne sme biti staranje, temveč nezdravo staranje.” Izpostavila je, da čas za razpravo o demografskih izzivih ni danes, temveč je bil že včeraj. “Ključno je, da se zavedamo izzivov in priložnosti, ki jih demografski trendi prinašajo in tudi tega, da jim zaenkrat še nismo kos,” je še poudarila.

Pogovor o demografskih izzivih se je zaključil v pozitivnem duhu. Panelisti so se strinjali, da je optimizem ključen za določanje smeri razvoja naše družbe. To, da se družba stara je dejstvo, in skrajni čas je, da se o tem začnemo tudi pogovarjati. Smo na pragu velikih sprememb in potrebno bo veliko poguma, da se bomo tem spremembam ustrezno prilagodili.