Inštitut za strateške rešitve
Storitve

1. ISR SVETOVANJE

 • Pomoč pri grajenju javne podobe naročnika
 • Prilagojeno potrebam naročnika
  • PR
  • Priprava briefingov, govorov, predstavitev
  • Pomoč pri organizaciji različnih dogodkov
  • Izdelava poslovnih in komunikacijskih strategij
  • Poročila izdelana po meri naročnika
  • Strateški sestanki
  • Osebni stik in predstavitve iz prve roke
  • Odprt dialog med naročnikom in ISR analitiki

2. INSIGHT – FORESIGHT (Mednarodni vpogled in analitično predvidevanje)

Redno spremljamo politična in gospodarska dogajanja v posameznih državah in širši regiji. Na podlagi proaktivnega spremljanja naši strokovnjaki podajajo redne analitične prispevke in napovedi razvoja dogodkov.

ZA VAS SPREMLJAMO

 • Delovanje političnih institucij
 • Politične aktivnosti in spremembe
 • Zakonodajne spremembe
 • Nevladne in vladne organizacije
 • Mednarodne organizacije
 • Gospodarske trende
 • Aktivnosti gospodarskih družb
 • Medijske zgodbe
 • Poročila EU, OECD, OZN, bonitetnih agencij,…

IN PRIPRAVLJAMO

a.)    Pregled dogajanja

 • Dnevni pregled za posamezne države
 • Tedenski pregled
 • Mesečni pregled
 • Letni pregled

b.)   Analitični vpogled in predvidevanje

 • Dnevna situacijska poročila
 • Tedenski c-level international intelligence brief, ki vključuje vpogled in analitično predvidevanje v izbranih državah (insight, foresight)
 • Analitično spremljanje posameznega dogodka in napoved možnih posledic v regiji oz. posamezni državi (insight, foresight, risk)
 • Mesečna poročila za posamezne države
 • Ocene politične stabilnosti

 

3. RAZISKOVALNI PROJEKTI

Kritični prispevki usmerjeni v analizo potencialno možnega razvoja dogodkov v bližnji prihodnosti, ki naročniku ponujajo edinstven vpogled v dogajanje v državi/regiji interesa.

 • Poročila in publikacije
 • Analize
 • Analitično predvidevanje za posamezno leto
 • Makro in mikro analiza
 • Bottom-Up ali Top-Down pristop
 • Zahodni Balkan
 • Evropska unija
 • Regionalni trendi
 • Aktualno svetovno dogajanje

 

 4.  ODPIRANJE MEDNARODNIH POSLOVNIH POTI

 • Namenjeno start-up podjetjem, podjetjem z novimi produkti in vsem tistim podjetjem, ki razmišljajo  o širitvi svojega poslovanja na tuje trge.
 • Usmerjeno v prepoznavanje in ocenjevanje potencialno zanimivih investicijskih priložnosti
 • Analiza trga
 • Ocena investicijskega okolja in tveganja vstopa ali širitve na tuje trge
 • Cilj storitve je odpiranje prodajnih poti na tuje trge
 • Organizacija sestankov

 

5. OCENA INVESTICIJSKEGA OKOLJA

 • Nudi podporo pri sprejemanju odločitev o političnih tveganjih:
  • Ali se tveganost projekta na določenem trgu ujema z našo toleranco za tveganja?
  • Ali je pričakovana donosnost projekta, izračuna na podlagi finančnih kazalcev, podcenjena ali precenjena?
 • Plod slovenskega razvoja – prilagojenost specifičnim potrebam slovenskega gospodarstva pri internacionalizaciji in nadgradnja najboljše mednarodne prakse.
 • Enotna metodologija, ki je prilagojena specifičnim zahtevam in potrebam naročnika.
 • Različna poslovna okolja lahko hitro, zanesljivo in relevantno primerja med seboj.

 

6. KORPORATIVNA VRATA

 • O podjetjih za podjetja in ostale gospodarske subjekte
 • Analiza podjetij
 • Analiza trgov
 • Področna analiza
  • Energetika
  • Turizem
  • Trgovina
  • Kmetijstvo
  • Industrija
  • Okoljska politika
  • Politični sistem in ureditev
  • Gospodarstvo (splošno)