Inštitut za strateške rešitve
EBRD poslabšala napoved za Srbijo in Hrvaško, za Črno goro jo je izboljšala
15. maja 2014 / 11:33

Evropska banka za obnovo razvoj (EBRD) je v svoji zadnji gospodarski napovedi, napoved rasti BDP v letošnjem letu znižala za Hrvaško in Srbijo, za Črno goro jo je dvignila, za Makedonijo, Kosovo in BIH pa jo je ohranila na ravni januarske napovedi. Banka je v svoji majski napovedi opozorila na velik vpliv, ki ga utegne imeti ukrajinska kriza na gospodarsko rast celotne Evrope in srednje Azije. Povprečna rast obravnavanih držav v tem situacijskem poročilu naj bi v letu 2014 znašala dobrega 1,9 %, v letu 2015 pa se ne bo bistveno spremenila, saj naj bi dosegla 2 %.

Graf 1: EBRD napoved rasti BDP v letu 2014 

Screenshot 2014-05-15 12.30.03

VIR: EBRD

Hrvaška letos ne bo izšla iz recesije

Po napovedi EBRD bo Hrvaška letos poleg Ukrajine edina tranzicijska država, ki še ne bo izšla iz recesije. Na to bodo najbolj vplivale slabe investicije in veliki krediti. Prvi znaki okrevanja gospodarstva, ki naj bi se letos skrčilo za 0,5 %, naj bi bili vidni v letu 2015.

Napoved za Srbijo slabša zaradi tesnih vezi, ki jih ima država z Rusijo

Po najnovejših napovedih EBRD bo Srbija v tem letu zabeležila gospodarsko rast v višini 1 %. Napoved je v primerjavi z januarsko nižja za 0,3 odstotne točke. Po oceni EBRD mora srbska vlada sprejeti ukrepe, ki uvajajo bolj restriktivno fiskalno politiko. Izvoz bo še vedno ostal gonilna sila rasti BDP.

Gospodarska rast Črne gore bo 3-odstotna

Črnogorsko gospodarstvo naj bi se letos okrepilo za 3 %. S to napovedjo je EBRD svojo prejšnjo napoved izboljšala za 1 %. Rast bo posledica boljših gospodarskih pogojev in gradnje velikih infrastrukturnih projektov. Banka v poročilu poudarja, da tveganja vseeno ostajajo velika. Največje tveganje za rast javnega dolga države trenutno predstavlja gradnja avtoceste.

ZNAČKE / / / / / / / / / / / / /