Inštitut za strateške rešitve
Inštitut

KDO SMO

Inštitut za strateške rešitve je svetovalni think-tank s sedežem v Ljubljani. Od leta 2011 s svojim delom in neodvisnimi raziskavami tujim ter domačim podjetjem pomagamo premagovati poslovne ovire in gradimo mostove med zasebnim sektorjem, javnim sektorjem in civilno družbo. Zavedamo se namreč, da se svet spreminja in da je strateško povezovanje, ki bo omogočilo trajnostni napredek in razvoj preko sodelovanja na mikro ravneh, ključno za našo prihodnost. Vodilo našega delovanja in raziskovanja temelji na podpori in spodbujanju mednarodnega povezovanja v podporo trajnostnemu gospodarskemu in družbenemu razvoju.


VIZIJA

Postati želimo vodilni center znanja in referenčna točka za podporo ter pospeševanje mednarodnega gospodarskega sodelovanja. S svojo raziskovalno dejavnostjo, ki izhaja iz predpostavke, da sta politika in družba tisti, ki v največji meri vplivata na gospodarski razvoj, in strokovnim svetovanjem želimo podjetjem nuditi podporo ob njihovem vstopu na tuje trge in spodbujati razvoj podjetništva ter trajnostni razvoj.


POSLANSTVO

Preko strokovne podpore gospodarstvu, ciljnemu izobraževanju, forumov, mreženja in drugih projektov želimo spodbujati sočasen trajnostni in gospodarski razvoj Slovenije ter širše regije.


NOVE IDEJE

ISR je zavezan k nepretrganemu razvoju novih idej, ki omogočajo hiter in učinkovit odziv podjetij na spremembe ter izzive na mednarodnih trgih, ki so posledica globalizacije in hitrega gospodarsko-družbenega razvoja.