Inštitut za strateške rešitve
Izzivi prihodnosti

Mednarodno okolje se spreminja. Starim izzivom se pridružujejo številni novi. V poplavi informacij s strani tradicionalnih, novih in družbenih medijev se pogosto izkaže, da bodisi nismo dovolj seznanjeni z dogodki, ki sooblikujejo dogajanje v mednarodni skupnosti, bodisi iz širokega nabora informacij ne znamo izluščiti tistih, ki so za nas relevantne. Ugotavljamo, da je za malo, izvozno usmerjeno državo kot je Slovenija in predvsem za slovenska podjetja, ki se želijo uveljaviti na mednarodnih trgih, oblikovanje foruma, ki temelji na ideji povezovanja ter izmenjevanja izkušenj uspešnih posameznikov različnih profilov, ključno za premagovanje poslovnih ovir in izzivov pri vstopu na tuje trge.


CILJ

Cilj projekta je ustvariti platformo za izmenjevanje izkušenj in dobrih praks med poslovno, akademsko in družbeno sfero. Z združevanjem različnih pogledov projekt želi postati talilnica in izmenjevalnica idej z namenom lažjega premagovanja izzivov na mednarodnih trgih.


ZA KAJ GRE?

Izzivi prihodnosti so sklop posvetov, okroglih miz, predavanj in delavnic na katerih predstavniki poslovne, akademske in družbene sfere svoje znanje, izkušnje in nasvete delijo drug z drugim.

Teme dogodkov

 • Izzivi slovenskega gospodarstva
 • Poslovni svet nekoč, danes, jutri
 • Privatizacija v Sloveniji
 • Nove grožnje?
 • Globalizacija vs. protekcionizem
 • Vloga potrošnikov
 • Sodobna mednarodna skupnost – izzivi, odnosi
 • Ocena investicijskega okolja
 • Poznavanje aktualnega dogajanja
 • Pogovori vezani na specifične države, trge, okolja
 • EU včeraj, danes, jutri
 • Vloga države
 • Vpliv prostotrgovinskih sporazumov na poslovanje podjetij
 • Vpliv tehnologije na poslovanje
 • Javno nastopanje in retorika
 • Pogajanja
 • Vloga medijev pri poslovanju
 • Družbeni mediji
 • Pomen dobrega kadra za uspešno poslovanje podjetja
 • Zaposlovanje
 • Staranje prebivalstva
 • Politična kultura v Sloveniji