Inštitut za strateške rešitve
Raziskovanje

Mednarodni vpogled in predvidevanja

MEDNARODNI VPOGLED
IN PREDVIDEVANJE

Metoda mednarodnega vpogleda in analitičnega predvidevanja je namenjena spremljanju dogajanja v državah in regijah v katerih gospodarska družba deluje ali v katere ima interes vstopiti. S proaktivnim spremljanjem podjetja obveščamo o aktualnem dogajanju v državah, v katerih imajo gospodarski interes. Naši strokovnjaki podajajo analitične prispevke in napovedi za razvoj dogodkov. Storitev služi kot podpora pri sprejemanju poslovnih odločitev in obvladovanju tveganja. Na osnovi tega podjetjem nudimo tudi svetovalno pomoč, ki jo izvajajo naši analitiki.

NAMEN

 • podpora upravljanju investicij,
 • podpora poslovnemu načrtovanju,
 • pomoč za lažje razumevanje kompleksnih političnih, gospodarskih in   družbenih dogajanj,
 • pomoč pri upravljanju političnega in drugih tveganj,
 • prepoznavanje poslovnih priložnosti,
 • redna informiranost o aktualnih dogodkih,
 • kredibilen vir informacij.

PRIPRAVLJAMO

 • Dnevni pregled dogodkov v posameznih državah
 • Tedenski C-level International Intelligence Brief, ki vključuje vpogled in analitično predvidevanje v vseh izbranih državah (insight, foresight)
 • Mesečna analitična poročila
 • Analitična poročila o tveganju in posledicah posameznega dogajanja (insight, risk, foresight)

Regije

REGIJE

Zahodni Balkan

Primarno raziskovalno področje ISR, saj imamo z raziskovanjem in proučevanjem te regije večletne izkušnje ter temu primerno logistično podporo, informacijsko zaledje in analitično znanje.
Zahodni Balkan še vedno ostaja prioritetno področje delovanja slovenskih podjetij. Ne le zaradi geografske bližine, temveč tudi zaradi skupne zgodovine, poznavanja kulture, navad pa tudi jezika. ISR zato podpira potrebe in želje slovenskega ter mednarodnega gospodarstva, saj se zavedamo, da je vpetost v gospodarski razvoj Zahodnega Balkana v strateškem interesu Slovenije in EU.

Slovenija

Odkar smo 1. maja 2004 postali polnopravna članica EU se je potreba po odprtosti našega gospodarstva še povečala. Na lestvici konkurenčnosti, ki jo vsako leto objavi IMD, za leto 2014 je Slovenija nazadovala na 55. mesto (med 60 državami), kar je kar 23 mest nižje kot pred gospodarsko krizo. Glavni razlogi za to tičijo v neprivlačnosti poslovnega okolja, togi zakonodaji, neučinkovitem delovanju državnega aparata in sodne veje oblasti.
Na ISR smo prepričani, da Slovenija tujim investitorjem ponuja več kot zgolj visoko izobraženo delovno silo, relativno dobro infrastrukturo in izhodiščno točko za širjenje poslovanja v ostale države, zato smo zavezani k širjenju informacij o privlačnosti slovenskega trga in deljenju slednjih s potencialnimi tujimi investitorji.

EU

EU je bila najprej zasnovana kot gospodarska, a se je kaj hitro razvila v politično unijo. Danes predstavlja edinstveno gospodarsko-politično-družbeno skupnost 28 držav, zato je še kako pomembno redno spremljanje dogajanja v Bruslju in državah članicah EU. Odločitve sprejete v centru birokratskega aparata namreč v marsičem posredno ali neposredno vplivajo na gospodarsko in politično dogajanje ne le v državah članicah, temveč tudi v državah, ki so to šele prizadevajo postati.
Z oblikovanjem enotnega trga, gospodarsko rastjo in razširjenostjo čez dobršen del stare celine je EU danes ena izmed največjih gospodarskih sil na svetu, zato ima velik vpliv na svetovno ravnotežje sil.

Izvozni trgi

Na ISR podpiramo odpiranje slovenskega gospodarstva, grajenje novih poslovnih vezi doma in po svetu, zato smo vedno pripravljeni na spremljanje in analiziranje potencialno izvoznih trgov.


Področja

PODROČJA

Na ISR izhajamo iz predpostavke, da sta politika in družba tisti, ki premikata gospodarstvo. V globaliziranem, medsebojno odvisnem svetu so vse tri komponente odvisne druga od druge. Redno spremljanje političnega, gospodarskega in družbenega dogajanja s ciljem spodbujanja mednarodnega povezovanja v podporo trajnostnemu razvoju je vodilo našega raziskovalnega dela. Specializirani smo tudi za področje spremljanja bančnih trgov, energetike in svetovne trgovine.


Ocena investicijskega okolja

OCENA INVESTICIJSKEGA
OKOLJA

Ocena investicijskega okolja, produkt razvoja in dela ISR, pri identifikaciji negotovosti na mednarodnih trgih upošteva tako politične, gospodarske, pravne, varnostne kot tudi družbene indikatorje. Sam razvoj produkta pa je posledica zavedanja, da revščina, brezposelnost, zaupanje državljanov v državo in njene inštitucije, obseg davčnih obremenitev, vladavina prava, togost birokratskega aparata, transparentnost delovanja vseh vej oblasti ter raznorazna trenja v državi, v simbiozi z osnovnimi gospodarsko-finančnimi indikatorji, sooblikujejo in določajo privlačnost investicijskega okolja.
Cilj priprave ocene investicijskega okolja je naročnika seznaniti z dogajanjem v državi, tudi regiji, interesa in mu ponuditi celovit politično-gospodarsko-socialni pregled aktualnih negotovosti v državi. Naša ocena tako predstavlja analitično-informativno predpripravo vstopa podjetja na tuji trg. V kolikor podjetje v tujini že posluje pa mu storitev ocene investicijskega okolja pomaga prepoznati prednosti in pomanjkljivosti trga v danih razmerah ter mu hkrati omogoča identifikacijo negotovosti, s tem pa boljšo optimizacijo poslovanja.


Strokovne publikacije

STROKOVNE
PUBLIKACIJE

Na ISR vsako leto pripravimo strokovne publikacije, ki služijo kot podpora slovenskim podjetjem bodisi ob njihovem vstopu na tuje trge bodisi pri spoznavanju novih, potencialnih trgov.

 

ARHIV OBJAVLJENIH PUBLIKACIJ

 • Strategic Foresight 2015: South East Europe
 • Strategic Foresight 2016: Central and South East Europe
 • Strategic Foresight 2017: Obvladovanje izzivov pri mednarodnem poslovanju

 

NAPOVEDUJEMO

 • Brošura top izvoznih trgov za slovenska podjetja, ki bo predstavljala analizo poslovnih priložnosti, potenciala za slovenske izvoznike in konkurenco na trgih, ki so za Slovenijo izvozno najbolj zanimivi. Brošura bo vsebovala ključne informacije glede načina vstopa na dotični trg, analizo trga, SWOT analizo, analizo potrošniškega okolja, predstavitev izbranih poslovnih kazalcev itd. Služila bo kot podlaga in izhodišče za nadaljnjo raziskavo trga in poslovnih priložnosti, ki bo opravljena po meri podjetja.
 • Publikacija usmerjena v analizo tveganj v izbranih državah do leta 2020.
 • Leto 2016 bomo zaključili z objavo petega letnega analitičnega predvidevanja.