Inštitut za strateške rešitve
Srbe 2016 čaka odpuščanje in dražja električna energija
23. decembra 2015 / 11:09

Po poročanju portala Politika naj bi na podlagi dogovora z Mednarodnim denarnim skladom Srbija v štirih večjih podjetjih (Železnice, Elektroprivreda Srbija, Putevim Srbije in Srbijagas) v letu 2016 občutno zmanjšala število zaposlenih. Samo v Elektroprivreda Srbija naj bi v letu 2016 odpustili 1000 ljudi. Na podlagi dogovora z MDS naj bi se v letu 2016 prav tako podražila električna energija.

ZNAČKE / /
Do konca leta dvig plač in pokojnin v Srbiji
12. novembra 2015 / 10:25

Srbski predsednik vlade Aleksander Vučić  je na podlagi dogovora z Mednarodnim denarnim skladom najavil, da se bodo do konca leta povečale plače v javnem sektorju in pokojnine. V skladu z dogovorom se bodo zaposlenim v srednjih šolah plače povečale za 4 %, zaposlenim v visokem šolstvu za 2 %, zaposlenim v zdravstvu za 3 %, vojski in policiji za 2 %, pokojnine pa se bodo povečale za 1,25 %.

ZNAČKE / / / /
Energetika, turizem, kmetijstvo in infrastrukturni sektor gonile sile razvoja Črne gora
21. maja 2014 / 10:55

Črnogorska vlada je sprejela smernice makroekonomske in fiskalne politike do leta 2017. Po pričakovanjih vlade se bo črnogorsko gospodarstvo v naslednjih treh letih v povprečju okrepilo za 3,7 %. Največ bodo h gospodarski rasti prispevali turistični, energetski, kmetijski in infrastrukturni sektor.  Nadaljuj z branjem …

ZNAČKE / / / / / / / / / /
Javni dolg Črne gore naj bi se povečeval do leta 2018
12. maja 2014 / 8:14

Ocena Mednarodnega denarnega sklada predvideva, da bo črnogorski javni dolg iz sedanjih 58 v naslednjih štirih letih zrasel na 73 % BDP. K temu bo največ pripomogla gradnja avtoceste, zaradi katere se je Črna gora zadolžila za dodatnih 800 milijonov evrov. Mednarodni denarni sklad sicer pričakuje, da se bo javni dolg povečeval do 2018, ko bo začel padati. Velja omeniti, da so pričakovanja črnogorske vlade precej bolj optimistična.

ZNAČKE / / /
Javni dolg Črne gore
9. maja 2014 / 8:38

Javni dolg Črne gore je konec 2013 znašal 1,933 milijard evrov oziroma 57,95 % BDP. Lani se je povečal za 138 milijonov evrov. Mednarodni denarni sklad predvideva, da se dolg države v naslednjih letih povečeval in bo leta 2018 dosegel 75,7 % BDP.

ZNAČKE / / /
Črna gora: Napoved MDS drugačna od vladne
5. maja 2014 / 8:59

Državni dolg Črne gore naj bi v naslednjih štirih letih dosegel 75 % BDP, kaže napoved Mednarodnega denarnega sklada. Napoved je v nasprotju z napovedjo črnogorske vlade, ki predvideva, da bo javni dolg letos dosegel 56,9 % BDP, že naslednje leto pa se bo ob sočasni rasti gospodarske aktivnosti pričel zniževati. Javni dolg je sicer konec leta 2013 znašal 56 % BDP oz. 1,87 milijard evrov.

ZNAČKE / / / / / /
Javni dolg bo tudi v prihodnje ostal na visoki ravni
22. aprila 2014 / 10:31

Najnovejše poročilo Mednarodnega denarnega sklada (MDS) o fiskalnem monitoringu navaja, da se javni dolg držav, katerega hitra rast je posledica gospodarske krize, še vedno povečuje. Med državami Zahodnega Balkana ima najnižji javni dolg Makedonija. V letu 2014 naj bi se njen javni dolg gibal okrog 36 odstotkov BDP, do leta 2019 pa naj bi dosegel 37,5 odstotkov BDP.

Nadaljuj z branjem …

ZNAČKE / / / / / / / /