Inštitut za strateške rešitve
Hrvaška: Padec BDP že deveto zaporedno tromesečje
11. marca 2014 / 9:19

Hrvaški Državni zavod za statistiko je potrdil, da se trend padca BDP nadaljuje. V četrtem tromesečju 2013 je bil v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2012 nižji celo za dve odstotni točki. Zaskrbljujoče je, da BDP beleži negativno rast že devet zaporednih tromesečij. Izvoz je padec za 5-6 odstotkov, uvoz dobrin in storitev pa za 4 odstotke. Na letni ravni je bil BDP v letu 2013 za en odstotek nižji kot v letu 2012.

ZNAČKE / / / / /
BIH: Povečanje uvoza naftnih derivatov
5. februarja 2014 / 12:43

Po podatkih Federalnega ministrstva za trgovino se je v minulem letu uvoz naftnih derivatov povečal za 5,11 odstotkov. Največ naftnih derivatov je država uvozila iz Hrvaške, Italije in Srbije.

ZNAČKE / / / / / / / /
BIH v letu 2013 izvozila 214 % več električne energije
29. januarja 2014 / 14:11

Vrednost izvoza BIH je v minulem letu znašala 8,6 milijard KM, vrednost uvoza pa 14,9 milijard KM. Pokritost uvoza z izvozom je bila 57,87-odstotna. Trgovinski deficit je znašal 6,3 milijard evrov. Izvoz električne energije v minulem letu se je v primerjavi z letom 2012 povečal za kar 214 odstotkov. Največji delež izvoza električne energije, 1,35 milijard KM, je bil namenjen v Nemčijo.

ZNAČKE / / / / / /
Črna gora: Večji izvoz, manjši uvoz
28. januarja 2014 / 9:20

Skupna zunanjetrgovinska menjava Črne gore je v letu 2012 znašala 2,15 milijardi evrov (začasni podatki Monstata). Vrednost izvoza je znašala 375,5 milijonov evrov ali 2,4 odstotka več kot v letu 2012, uvoz pa je znašala 1,773 milijard evrov oziroma 2,6 odstotka manj kot v letu 2012. Pokritost uvoza z izvozom je bila 21,2-odstotna. Največje trgovinske partnerice Črne gore v letu 2013 so bile Srbija, Hrvaška in Slovenija.

ZNAČKE / / / / / / / /
Črna gora: Več uvožene hrane
27. novembra 2013 / 10:13

V prvih desetih mesecih je Črna gora uvozila za 306,8 milijonov hrane. Po podatkih Monstata je to 7,5 milijonov evrov več kot v lanskem letu.

ZNAČKE / / / /
Črna gora: Večji izvoz, manjši uvoz
26. novembra 2013 / 10:10

Glavne izvozne partnerice Črne gore so Srbija, Kitajska in Grčija. Država je izvozila največ električne energije (za 82 milijonov evrov), nafte in naftnih derivatov (9,9 milijonov evrov). Izvoz se je v primerjavi z lanskim letom povečal za 2,5 odstotka, uvoz pa se je zmanjšal za 3,3 odstotke.

ZNAČKE / / / / / /
Okrevanje hrvaškega gospodarstva že prihodnje leto
6. novembra 2013 / 8:57

EU napoveduje nadaljnji padec hrvaškega BDP. Do konca leta 2013 naj bi BDP zabeležil 0,7-odstotni padec, ki bo posledica zmanjšanega izvoza, slabih razmer na trgu dela in visokega dolga zasebnega sektorja. Prihodnje leto naj bi bili opazni prvi znaki okrevanja hrvaškega gospodarstva, rast BDP naj bi bila 0,5-odstotna, leta 2015 pa 1,2-odstotna. Stopnja brezposelnosti bo do konca leta padla na 16,9 odstotkov, do leta 2015 pa naj bi se spustila na 16,1 odstotkov. Napovedi za uvoz in izvoz so optimistične, rasle naj bi tudi plače.

ZNAČKE / / / / / / /