Inštitut za strateške rešitve (ISR) je tudi letos ponosni programski partner poslovne konference ZDRAVJE 2023, ki je del Delovega poslovnega centra. Medijska hiša Delo je konferenco priredila 13. septembra 2023  v prostorih soorganizatorke, Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani.

Poslovna konferenca Zdravje 2023 prinaša vpogled v sodoben, verodostojen in odporen zdravstveni sistem, ki se prilagaja zahtevam današnjega časa. V osrčje dogodka postavljamo potrebe pacientov in učinkovito upravljanje z omejenimi viri. Med potekom poslovne konference smo preučili priložnosti, najboljše pristope, prakse ter inovacije, ki oblikujejo sodobne zdravstvene sisteme. Predstavili smo inovativne rešitve za vzdržne in odporne zdravstvene sisteme ter vzpostavili platformo za izmenjavo mnenj o kompleksnih temah in skupno oblikovanje prihodnosti slovenskega zdravstva. Razpravljali smo tudi o smotrni uporabi relevantnih podatkov (na primarni in sekundarni ravni) ter uvedbi vrednostno usmerjenega zdravljenja. Naš cilj je usmeriti pogovor k bolj učinkovitemu zdravljenju, izboljšanemu dostopu do visokokakovostnih in varnih zdravstvenih storitev ter krepitvi odpornosti zdravstvenega sistema.

Program poslovne konference smo zastavili na dveh glavnih tematskih sklopih:

  • Financiranje zdravstvenega sistema
  • Nadgradnja zdravstvenega sistema z zmogljivimi tehnologijami

FINANCIRANJE ZDRAVSTVENEGA SISTEMA

Z izbranimi sogovorniki smo razpravljali o načrtovanju in izvajanju programov ter upravljanju sredstev, ki zagotavljajo visoko kakovost in zanesljivost na ravni celotnega sistema, zdravstvenih programov in storitev. V okviru konference smo se osredotočili tudi na pomen agilnosti v zdravstvenih organizacijah. Cilj je, da postanejo te organizacije bolj odzivne, prilagodljive in sposobne izkoristiti priložnosti v hitro spreminjajočem se ekosistemu, ki je lahko tudi nepredvidljiv.

NADGRADNJA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA Z ZMOGLJIVIMI TEHNOLOGIJAMI

Brez tehnologije in digitalizacije ni napredka v zdravstvu. Sklop je vključeval izkušnje tujih zdravstvenih sistemov v skupnem evropskem zdravstvenem podatkovnem prostoru. Prvi del je predstavil tehnološke rešitve za boljše zdravljenje, večjo dostopnost do zdravstvenih storitev ter odpornost sistema. Zaključni pogovor se je osredotočil na optimalni zdravstveni sistem za Slovenijo in učenje iz drugih sistemov ter ustrezne deležnike.