Vabimo vas na strokovni seminar TZS s področja podatkov in dela s podatki oziroma seminar o podatkovni znanosti (ang. data science), ki bo potekal dne 25. 5. 2022 od 10.00 do 12.00 ure, preko spletne platforme ZOOM.

Podatki, pravijo, so gorivo digitalne ekonomije. Kot atomi se medsebojno povezujejo in sestavljajo ter tvorijo vzorce, ki predstavljajo ključne gradnike tehnologij, ki krojijo naš vsakdan. Podatki pa sami po sebi ne zmorejo bistveno spremeniti stanja ali vplivati na napredek. Za smiselno in uspešno upravljanje zato potrebujejo vložek energije, ki je usmerjen v razumevanje in zbiranje podatkov ter prepoznavanje ustreznih vzorcev, ki so potrebni za ustvarjanje dodane vrednosti in kakovostnih priložnosti.

Prijavite se prek sledeče povezave.

Dr. Jure Stojan, partner ter direktor raziskav in razvoja na Inštitut za strateške rešitve (ISR), bo na seminarju govoril o ključnih stebrih podatkovne znanosti, specifično se bo dotaknil pojmov in konceptov, ki pomembno sooblikujejo sodobno podatkovno znanost ter razložil priložnosti, ki se skrivajo tako v lastnih kot javno dostopnih podatkih. Cilj seminarja je razumeti, kaj so glavne priložnosti in pasti analiz podatkov, in postati »izobražen potrošnik« podatkovnih analiz.

Vabljeni!