Predmet projekta je spletna aplikacija za pol-avtomatizirano izdelavo ocene tveganja posledic podnebnih sprememb na poslovanje malih in srednje velikih podjetij (MSP) – ClimaTool, ki jo bomo razvili v sodelovanju s konzorcijskim partnerjem Tovarna idej.

Ključni razvojni elementi so: razvoj spletne (mobilne aplikacije), razvoj metodologije z vmesnikom za izdelavo ocene tveganja, ki predstavlja vsebinski del aplikacije, sistem za pol-avtomatizirano generiranje poročila, ki predstavlja ključni procesni del aplikacije in se uporabi v delu oz. na področjih, ki enako veljajo za vse gospodarske subjekte, ki poslujejo na določenem geografskem območju (lokalno okolje, regija) in v določeni panogi in podobno.

Skupna vrednost projekta: 499.175,98 EUR

Višina sofinanciranja: 299.505,56 EUR

Konzorcijski partnerji so:

  • ISR Podjemi d.o.o.
  • Tovarna idej d.o.o.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte  NOO« (JR RRI NOO). Naložba je del ukrepov načrta za okrevanje in odpornost in jo financira Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost – NextGenerationEU.