ISR PODJEMI

Podjetje ISR Podjemi d.o.o. je osredotočeno na razvoj spletnih orodij za upravljanje gospodarskih in političnih tveganj – MAM (Marketing Activity Monitor), EAM (Economic Activity Monitor) in ClimaTool.

Tržaška c. 39 · Maribor

Spletna aplikacija MSP – ClimaTool

Predmet projekta je spletna aplikacija za pol-avtomatizirano izdelavo ocene tveganja posledic podnebnih sprememb na poslovanje malih in srednje velikih podjetij (MSP) – ClimaTool, ki jo bomo razvili v sodelovanju s konzorcijskim partnerjem Tovarna idej.

Ključni razvojni elementi so: razvoj spletne (mobilne aplikacije), razvoj metodologije z vmesnikom za izdelavo ocene tveganja, ki predstavlja vsebinski del aplikacije, sistem za pol-avtomatizirano generiranje poročila, ki predstavlja ključni procesni del aplikacije in se uporabi v delu oz. na področjih, ki enako veljajo za vse gospodarske subjekte, ki poslujejo na določenem geografskem območju (lokalno okolje, regija) in v določeni panogi in podobno.

Skupna vrednost projekta
499.175,98 €

Višina sofinanciranja
299.505,56 €

Konzorcijska partnerja
ISR Podjemi d.o.o.
Tovarna idej d.o.o.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO (JR RRI NOO). Naložba je del ukrepov načrta za okrevanje in odpornost in jo financira Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost – NextGenerationEU.


MAM_rBIA – Economic Activity Monitor

Predmet projekta je razviti novo visokotehnološko intuitivno spletno aplikacijo, nove inovativne indekse za ocenjevanje tržnega stanja in podatkovne baze, ki samodejno zbirajo relevantne podatke iz nekonvencionalnih virov.

Višina celotnih stroškov operacije
358,949.50 €

Višina sofinanciranja
161,527.26 €

Konzorcijski partnerji
ISR Podjemi d.o.o.
Tovarna idej d.o.o.
Press Clipping d.o.o.

Več o MAM_rBIA si lahko preberete na eam-balkans.com.

Operacija je sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropske Unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


MAM – Marketing Activity Monitor

Predmet projekta je razvoj rešitve z uporabo t.im. nowcastinga v realnem času, kateri meri razmere na trgu ter marketinške aktivnosti konkurence.

Ključni razvojni elementi prednostne osi so: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanj novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«; specifičnega cilja: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem zagonskih (start-up) podjetij«.

Več o MAM si lahko preberete na mam-insight.eu.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Naložba se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«.

Spremljajte naše delo – prijavite se na novičnik The Adriatic.

    Inštitut za strateške rešitve © 2023